Pomniki

Jeziorko, pomnik

gm. KOCIERZEW POŁUDNIOWY, pow. ŁOWICKI, woj. ŁÓDZKIE.

Pomnik ku czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. we wsi i majątku Jeziorko.

Data odsłonięcia: 6 września 2009 r.


galeria