Pomniki

Kompina, tablica pamiątkowa

gm. NIEBORÓW, pow. ŁOWICKI, woj. ŁÓDZKIE.

Tablica pamiątkowa ku czci mieszkańców parafii Kompina poległych w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. wmurowana w ścianę kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha i św. Barbary w Kompinie.

Data odsłonięcia: 2000.


galeria