Pomniki

Łowicz, ul. Blich, tablica pamiątkowa

gm. m. ŁOWICZ, pow. ŁOWICKI, woj. ŁÓDZKIE.

Tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę frontową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Cenrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu ufundowana ku czci nauczycieli i absolwentów placówki (wówczas Ludowej Szkoły Rolniczej) poległych i zamordowanych w latach 1939-1945.

Data odsłonięcia: 26 czerwca 1975 r. (w 50. rocznicę powstania szkoły).


galeria