Pomniki

Łowicz, ul. Stanisławskiego, tablica pamiątkowa

gm. m. ŁOWICZ, pow. ŁOWICKI, woj. ŁÓDZKIE.

Tablica pamiątkowa ku czci 4356 żołnierzy Wojska Polskiego poległych na ziemi łowickiej we wrześniu 1939 r. i 11000 jej mieszkańców zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945 wmurowana w ścianę gmachu Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Data odsłonięcia:


galeria