Pomniki

Łowicz, Stary Rynek 1, tablica pamiątkowa

gm. m. ŁOWICZ, pow. ŁOWICKI, woj. ŁÓDZKIE.

Tablica pamiątkowa ku czci 13 Polaków rozstrzelanych na dziedzińcu budynku we wrześniu 1939 r. i 5808 mieszkańców Łowicza zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945 wmurowana w ścianę frontową gmachu ratusza miejskiego - siedziby Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Data odsłonięcia:


galeria