Pomniki

Łowicz, ul. Warszawska, pomnik

gm. m. ŁOWICZ, pow. ŁOWICKI, woj. ŁÓDZKIE.

Pomnik wystawiony w miejscu zbrodni hitlerowskiej dokonanej w Łowiczu we wrześniu 1939 r. poświęcony zamordowanym wówczas sześciu bezimiennym harcerzom wielkopolskim.

Data odsłonięcia:


galeria

Łowicz, ul. Warszawska, pomnik. Stan z dn. 27. 07. 2011 r. (fot. Tomasz Fijałkowski).Łowicz, ul. Warszawska, pomnik. Stan z dn. 27. 07. 2011 r. (fot. Tomasz Fijałkowski).Łowicz, ul. Warszawska, pomnik. Stan z dn. 27. 07. 2011 r. (fot. Tomasz Fijałkowski).Łowicz, ul. Warszawska, pomnik. Stan z dn. 27. 07. 2011 r. (fot. Tomasz Fijałkowski).