Pomniki

Lubomin, pomnik

gm. BONIEWO, pow. WŁOCŁAWSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.

Pomnik poświęcony mieszkańcom rejonu Lubomina poległym i zamordowanym w latach II wojny światowej, w tym również we wrześniu 1939 r., zlokalizowany na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Lubominie.

Data odsłonięcia: 31 sierpnia 1997 r.
Fundator: Jan Wypijewski.


galeria

Lubomin, pomnik. Stan z dn. 01. 05. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Lubomin, pomnik. Stan z dn. 01. 05. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Lubomin, pomnik. Stan z dn. 01. 05. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Lubomin, pomnik. Stan z dn. 01. 05. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Lubomin, pomnik. Stan z dn. 01. 05. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Lubomin, pomnik. Stan z dn. 01. 05. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Lubomin, pomnik. Stan z dn. 01. 05. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Lubomin, pomnik. Stan z dn. 01. 05. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Lubomin, pomnik. Stan z dn. 01. 05. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Lubomin, pomnik. Stan z dn. 01. 05. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).