Pomniki

Wilkowice, pomnik

gm. CHOCEŃ, pow. WŁOCŁAWSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.

Pomnik poświęcony pamięci cywilnych ofiar terroru hitlerowskiego z września 1939 r., wystawiony w miejscu zbrodni.

Data odsłonięcia:


galeria