Pomniki

Sokołów, tablica pamiątkowa

gm. GOSTYNIN, pow. GOSTYNIŃSKI, woj. MAZOWIECKIE.

Tablica pamiątkowa poświęcona Zygmuntowi Bardzińskiemu poległemu w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. i Januszowi Bardzińskiemu poległemu w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. wmurowana w ścianę kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Sokołowie.

Data powstania:


galeria