Pomniki

Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2)

gm. m. PŁOCK, pow. m. PŁOCK, woj. MAZOWIECKIE.

Tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy 8 Pułku Artylerii Lekkiej im. Króla Bolesława Krzywoustego z garnizonu płockiego poległych i pomordowanych w latach 1939-1945 wmurowana w fasadę gmachu byłego odwachu w Płocku (obecnie siedziby Oddziału Miejskiego w Płocku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).

Data odsłonięcia: 1 września 1979 r.


galeria

Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Tumska, tablica pamiątkowa (2). Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).