Pomniki

Płock, ul. Kolegialna, tablica pamiątkowa

gm. m. PŁOCK, pow. m. PŁOCK, woj. MAZOWIECKIE.

Tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę frontową gmachu Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ufundowana ku czci gen. bryg. Władysława Andersa, dowódcy Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii, który kwaterował w tym miejscu w dniach 5-7 września 1939 r.

Data odsłonięcia:


galeria

Płock, ul. Kolegialna, tablica pamiątkowa. Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Kolegialna, tablica pamiątkowa. Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Kolegialna, tablica pamiątkowa. Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Kolegialna, tablica pamiątkowa. Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).Płock, ul. Kolegialna, tablica pamiątkowa. Stan z dn. 24. 07. 2012 r. (fot. Tomasz Karolak).