Pomniki

Boniewo, tablice pamiątkowe

gm. BONIEWO, pow. WŁOCŁAWSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.

Tablice pamiątkowe wmurowane w fasadę kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Boniewie poświęcone pamięci ofiar wojny i okupacji z lat 1939-1945 z terenu parafii, wśród nich również żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach nad Bzurą toczonych z hitlerowskim najeźdźcą we wrześniu 1939 r.

Data odsłonięcia: 10 lipca 2010.


galeria

Boniewo, tablice pamiątkowe. Stan z dn. 02. 04. 2012 r. (fot. Jacek Kopiński).Boniewo, tablice pamiątkowe. Stan z dn. 02. 04. 2012 r. (fot. Jacek Kopiński).Boniewo, tablice pamiątkowe. Stan z dn. 02. 04. 2012 r. (fot. Jacek Kopiński).