Pomniki

Iłów, pomnik

gm. IŁÓW, pow. SOCHACZEWSKI, woj. MAZOWIECKIE.

Głaz z tablicą pamiątkową na dziedzińcu kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. św. Matki Bożej Królowej Polski w Iłowie poświęcony gen. bryg. Franciszkowi Sewerynowi Władowi, dowódcy 14 Dywizji Piechoty armii 'Poznań' zmarłemu 18 września 1939 roku z ran odniesionych w bitwie nad Bzurą i pochowanemu pierwotnie w miejscu wystawienia pomnika.

Data powstania: 2009.


galeria

Iłów, pomnik upamiętniający pierwotne miejsce spoczynku gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada (fot. Ł. Wojtczak).Iłów, kościół parafialny - pierwotne miejsce spoczynku gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada (fot. Ł. Wojtczak).Iłów, pomnik upamiętniający pierwotne miejsce spoczynku gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada (fot. Ł. Wojtczak).Iłów, pomnik upamiętniający pierwotne miejsce spoczynku gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada (fot. Ł. Wojtczak).Iłów, pomnik upamiętniający pierwotne miejsce spoczynku gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada (fot. Ł. Wojtczak).