Pomniki

Henryków, krzyż z tablicą pamiątkową

gm. IŁÓW, pow. SOCHACZEWSKI, woj. MAZOWIECKIE.

Krzyż z tablicą pamiątkową poświęconą poległym w Henrykowie we wrześniu 1939 roku.

Data powstania: 1989.


galeria

Henryków, krzyż z tablicą pamiątkową (fot. Ł. Wojtczak).Henryków, krzyż z tablicą pamiątkową (fot. Ł. Wojtczak).