Pomniki

Brochów, tabliczki pamiątkowe

gm. BROCHÓW, pow. SOCHACZEWSKI, woj. MAZOWIECKIE.

Tabliczki pamiątkowe przy drodze głównej przez wieś poświęcone kpr. Sztekmanowi, podoficerowi 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich poległemu w walkach o Brochów 15 września 1939 roku.

Data powstania:

Uwagi: W ewidencji poległych w Brochowie figuruje Bronisław Stegman.


galeria

Brochów, tabliczki pamiątkowe (fot. Ł. Wojtczak).Brochów, tabliczki pamiątkowe (fot. Ł. Wojtczak).