Galerie

Dokumenty

Prezentujemy dokumenty związane z pierwszymi chwilami wojny


Obwieszczenie mobilizacji powszechnej z dnia 30 sierpnia 1939 (źródło: Wikimedia Commons).Orędzie Prezydenta Ignacego Mościckiego do Obywateli (źródło: Wikimedia Commons).