Galerie

W boju

Fotografii prezentujących polskie wojsko w walce jest bardzo niewiele.


Polska piechota we wrześniu 1939 r. (fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego).