47 Batalion SaperówPododdział saperów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. sformowany jako armijna jednostka organiczna (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 7 Batalion Saperów (Poznań).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Teofil Jaroszewski.

Polegli

Weterani