16 Batalion Saperów



Samodzielny pododdział saperów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: Ośrodek Sapersko-Pionierski 16 DP (Grudziądz).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 16 Dywizja Piechoty / Grupa Operacyjna "Wschód" / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Eugeniusz Szubert.

Polegli

Weterani