15 Batalion SaperówPododdział saperów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 8 Batalion Saperów (Toruń).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 15 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Jan Guderski.

Polegli

Weterani