68 Dywizjon Artylerii LekkiejSamodzielny pododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 31 Pułk Artylerii Lekkiej (Toruń-Podgórz).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Oddział Wydzielony "Toruń" / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Sylwester Stawarz.

Polegli

Weterani