15 Dywizjon Artylerii CiężkiejPododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 8 Pułk Artylerii Ciężkiej (Toruń).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 15 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Stefan Starzyński.

Polegli

Weterani