9 Dywizjon Artylerii Ciężkiej



Pododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Data sformowania: marzec 1939 r. (Włodawa).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 9 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: NN.

Polegli

Weterani