27 Pułk Artylerii LekkiejOddział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Włodzimierz Wołyński.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 27 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Karol Galster.

Polegli

Weterani