60 Batalion SaperówSamodzielny pododdział saperów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: Centrum Wyszkolenia Saperów (Modlin).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Franciszek Niepokólczycki.

Polegli

Weterani