46 Dywizjon Artylerii CiężkiejSamodzielny pododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 1 Pułk Artylerii Ciężkiej (Modlin).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Odwody Naczelnego Wodza.

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt Stanisław Kozłowski.

Polegli

Weterani