41 Dywizjon Artylerii LekkiejSamodzielny pododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 32 Dywizjon Artylerii Lekkiej (Rembertów).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Odwody Naczelnego Wodza.

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt Józef Rylski.

Polegli

Weterani