360 Pułk PiechotyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej improwizowany w trakcie wojny obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Podporządkowanie we Wrześniu 1939 r.: Dowództwo Obrony Warszawy.

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Jakub Witalis Chmura (poległ 12 września), ppłk dypl. Kazimierz Jan Galiński (12-26 września, zmarł z ran), ppłk Tadeusz Władysław Daniec (od 26 września).

Polegli

Weterani