29 Pułk Artylerii LekkiejOddział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Grodno.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 29 Dywizja Piechoty / armia "Prusy".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Tadeusz Graff.

Polegli

Weterani