41 Suwalski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa PiłsudskiegoOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Suwałki.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 29 Dywizja Piechoty / armia "Prusy".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk dypl. Jarosław Szafran.

Polegli

Weterani