85 Pułk Strzelców WileńskichOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Nowa Wilejka.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 19 Dywizja Piechoty / armia "Prusy".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk dypl. Jan Kruk-Śmigla.

Polegli

Weterani