77 Pułk PiechotyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Lida.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 19 Dywizja Piechoty / armia "Prusy".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk dypl. August Wiktor Nowosielski.

Polegli

Weterani