19 Dywizja PiechotyWielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Wilno.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Prusy".

Dowództwo we wrześniu 1939: gen. bryg. Józef Kwaciszewski.

Polegli

Weterani