Inne jednostki Mazowieckiej Brygady KawaleriiInne pododdziały broni i służb Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Mazowiecka Brygada Kawalerii / armia "Modlin".

Polegli

Weterani