Inne jednostki Lotnictwa Armii "Łódź"Inne pododdziały broni i służb Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Lotnictwo Armii "Łódź".

Polegli

Weterani