Inne jednostki Kresowej Brygady KawaleriiInne pododdziały broni i służb Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Kresowa Brygada Kawalerii / armia "Łódź".

Polegli

Weterani