Inne jednostki Oddziału Wydzielonego "Wisła" Flotylli RzecznejInne pododdziały broni i służb Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Oddział Wydzielony "Wisła" Flotylli Rzecznej / armia "Pomorze".

Polegli

Weterani