Inne jednostki Pomorskiej Brygady KawaleriiInne pododdziały broni i służb Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Pomorska Brygada Kawalerii / armia "Pomorze".

Polegli

Weterani