Pociąg Pancerny nr 15Pociąg pancerny Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Legionowo (jako Pociąg Pancerny "Śmierć").

Jednostka mobilizująca: 1 Dywizjon Pociągów Pancernych (Legionowo).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Odwody Naczelnego Wodza.

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Kazimierz Kubaszewski.

Polegli

Weterani