Pociąg Pancerny nr 13Pociąg pancerny Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Legionowo (jako Pociąg Pancerny "Generał Sosnkowski").

Jednostka mobilizująca: 1 Dywizjon Pociągów Pancernych (Legionowo).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Stanisław Młodzianowski.

Polegli

Weterani