Pociąg Pancerny nr 52Pociąg pancerny Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Niepołomice (jako Pociąg Pancerny "Piłsudczyk").

Jednostka mobilizująca: 2 Dywizjon Pociągów Pancernych (Niepołomice).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Mikołaj Gonczar.

Polegli

Weterani