Pociąg Pancerny nr 14Pociąg pancerny Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Legionowo (jako Pociąg Pancerny "Paderewski").

Jednostka mobilizująca: 1 Dywizjon Pociągów Pancernych (Legionowo).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Jerzy Żelechowski, kpt. Henryk Gawełczyk (od 9 września 1939).

Polegli

Weterani