Pociąg Pancerny nr 12Pociąg pancerny Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Legionowo (jako Pociąg Pancerny "Poznańczyk").

Jednostka mobilizująca: 1 Dywizjon Pociągów Pancernych (Legionowo).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Kazimierz Majewski.

Polegli

Weterani