Pociąg Pancerny nr 11Pociąg pancerny Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Legionowo (jako Pociąg Pancerny "Danuta").

Jednostka mobilizująca: 1 Dywizjon Pociągów Pancernych (Legionowo).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 26 Dywizja Piechoty / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Bolesław Korobowicz.

Polegli

Weterani