4 Batalion StrzelcówSamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 31 Pułk Piechoty (Sieradz).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Kresowa Brygada Kawalerii / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Wincenty Mischke.

Polegli

Weterani