91 Samodzielna Kompania Czołgów RozpoznawczychSamodzielny pododdział broni pancernej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej sformowany jako organiczna jednostka piechoty w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 4 Batalion Pancerny (Brześć nad Bugiem).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 10 Dywizja Piechoty (w Oddziale Wydzielonym nr 1 płk. Jana Zientarskiego-Lizińskiego) / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Stanisław Kraiński (do 8 września 1939), por. Jan Szuder (p.o. dowódcy od 9 września 1939).

Polegli

Weterani