209 Pułk Piechoty RezerwowyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 66 Pułk Piechoty (Chełmno).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Oddział Wydzielony "Wisła" / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Józef Popek.

Polegli

Weterani