208 Pułk Piechoty RezerwowyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Jednostka mobilizująca: 62 Pułk Piechoty (Bydgoszcz).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Oddział Wydzielony "Jabłonowo" / Grupa Operacyjna "Wschód" / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Jan Szewczyk.

Polegli

Weterani