88 Dywizjon Artylerii CiężkiejSamodzielny pododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 8 Pułk Artylerii Ciężkiej (Toruń).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 20 Dywizja Piechoty / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Jerzy Durski-Trzasko.

Polegli

Weterani