78 Dywizjon Artylerii LekkiejSamodzielny pododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: Szkoła Podchorążych Artylerii (Toruń).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 20 Dywizja Piechoty / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Feliks Koszutski.

Polegli

Weterani